Piekbelasting op netaansluiting van stiftlassen opvangen