Onze versnelde koerswijziging sinds maart

De huidige crisis heeft onze uitbreiding naar andere markten in een stroomversnelling gebracht. In dit artikel lees je over de impact van de crisis op ons bedrijf en welke koers we varen. 

Greener is in 2018 begonnen om de stroomvoorziening op festivals te verduurzamen met het inzetten van megabatterijen. Sinds de oprichting heeft Greener meer dan 80 festivals gedeeltelijk of volledig voorzien van schone stroom.

In twee jaar tijd hebben we hiermee ruim 250.000 liter diesel bespaard. Dit is genoeg om zeven keer heen en weer te rijden naar de maan. Of 125 keer de aarde rond. Dat is (vinden wij) al een flinke prestatie. Maar met alleen festivals verduurzamen komen we er niet.

Onze doelstelling: overal CO2-vrije energie kunnen leveren

Daarom hebben we vorig jaar een nieuw doel gesteld: Met slimme inzet van alternatieve energiebronnen moeten we overal 100% CO2-vrije energie kunnen leveren.

Greener heeft als doel om een off-grid energiebedrijf te worden dat op elke locatie 100% CO2-vrije stroom kan leveren.

Met deze nieuwe doelstelling kijken we niet alleen naar festivals. Ook kijken we naar bouwplaatsen, (lucht)havens, netbeheerders en offshore. Kortom locaties waar nu vaak dieselaggregaten de (enige) voor de hand liggende oplossing zijn. Voor een aantal sectoren hebben we specifieke services ingericht die we op maat kunnen maken.

Verbreding van de dienstverlening met EMS-software

Om een goed rendement te halen uit bestaande energiebronnen en onze batterijen ontwikkelt  Greener een Energy Management System (EMS).

Dit EMS zetten we al in. Het registreert 24/7 hoeveel stroom er opgewekt wordt en hoeveel er verbruikt wordt. Het systeem analyseert deze data en herkent trends. Daarmee stuurt het realtime de op de locatie aanwezige energiebronnen aan. Ook houdt het rekening met de energievoorraad van de batterij. Zo wordt er al met al continu voldoende stroom geleverd.

Door data van projecten met elkaar te vergelijken, voorspellen we de energievraag op voorhand. Dit noemen we forecasting. Hierdoor weten we hoeveel batterijen er nodig zijn en leveren we nooit teveel. Ook ontwerpen en realiseren we hiermee smart grids. Zo besparen we in sommige gevallen tot 100% CO2. De komende tijd speelt dit een steeds grotere rol in onze dienstverlening. Lees meer over hoe we stroomplannen maken met onze Powerplan software.

Gefaseerde uitbreiding van onze vloot

De huidige situatie vraagt van ons een versnelling in het uitbreiden naar andere markten dan festivals.

Gelukkig waren we al bezig met deze koerswijziging en kunnen we meeveren met de veranderende vraag. Zo hebben we dit jaar al meerdere maanden off-grid stroom geleverd aan een vakantiepark. Leverden we UPS diensten bij werkzaamheden aan datacentra. Voorzagen we stroom aan glampings en restaurants. En leverden we balanceringsdiensten aan Tennet.

De vloot van dertien batterijen breiden we, ook vanwege de huidige situatie, gefaseerd uit met nog eens 30 batterijen. In het voorjaar van 2021 hebben we 15 MWh aan mobiele opslag capaciteit. Hiermee kunnen we de vraag naar duurzame stroom op allerlei locaties goed aan.