Greener en Powerhouse stabiliseren het energienet!

Er wordt in Nederland steeds meer duurzame stroom opgewekt. Wind en zon zijn echter lastig te voorspellen en hierdoor fluctueert de elektriciteitsmarkt meer dan voorheen. Daarom groeit de noodzaak om oplossingen te ontwikkelen die helpen om het aanbod van stroom in balans met de vraag te houden – kortom om het energienet te stabiliseren. Greener werkte daarom samen met Powerhouse om deze balans te creëren.

Deze samenwerking toont dat marktpartijen heel goed in staat zijn oplossingen te vinden voor urgente, maatschappelijke vraagstukken. Met de schaalbare inzet van opgesteld batterijvermogen tonen we dat het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk niet strikt noodzakelijk is. Creatieve oplossingen als deze kunnen door de markt ontwikkeld worden op een kosten-efficiënte wijze. Kortom de energietransitie in optima forma.

Flevonice is de eerste locatie waar de batterijen vorige week zijn geplaatst. De batterijen worden geladen wanneer er een overschot aan duurzame energie is. De batterijen worden vervolgens ontladen wanneer er vraag is naar stroom en deze niet voldoende beschikbaar is. Zo worden de zonuren afgetopt om op te slaan en later weer in te zetten. Op deze manier helpen de batterijen het stroomnet in balans te houden en ook congestieproblemen op te lossen. En dat is essentieel voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening in Nederland.