Preview blog post verschillen aggregaten en batterijen

5 (meer) verschillen tussen dieselaggregaten en mobiele batterijen

Vorig jaar bespraken we enkele van de belangrijkste verschillen tussen dieselaggregaten en mobiele batterijen om te weten. Die lijst was echter een kort overzicht om je een idee te geven van waar je rekening mee moet houden bij het maken van een keuze. Om verder te gaan op de laatste blogpost over dit onderwerp (die je hier kunt lezen), zullen we nog vijf andere verschillen voorstellen: onderhoud, data, toepassingen, combinatie met duurzame energiebronnen, en gebruiksgemak. In de blogposts worden voorbeelden gegeven van voor- en nadelen, die afhankelijk van jouw eigen situatie kunnen verschillen. Beide producten hebben hun eigen plaats in de markt en er is niet één antwoord op alle energievragen, maar de gepresenteerde basiskennis kan je helpen bij het vinden van de juiste oplossing.

Onderhoud

Om de betrouwbaarheid van een dieselaggregaat te garanderen, zijn regelmatige controles noodzakelijk. Dit is voornamelijk te wijten aan het mechanische aspect van de dieselgenerator. Belangrijke aspecten die bij een dieselgenerator moeten worden gecontroleerd zijn vloeistoffen, zoals de motorolie, smeermiddelen en koelvloeistoffen die in het koelsysteem worden gebruikt. Bovendien moeten de brandstof- en motorsystemen van de generator worden gecontroleerd. Aangezien diesel gevaarlijk van aard is, is het ook belangrijk de leidingen regelmatig te controleren op lekken of loszittende slangen. Afhankelijk van het type en de kwaliteit van de dieselbrandstof kunnen problemen zoals verminderde smering en grote hoeveelheden gecondenseerd water optreden. Dieselgeneratoren zijn ook uitgerust met accu’s, die onderhoud vereisen, zoals schoonmaken, regelmatig testen en controleren van het elektrolytniveau. Accu’s die niet optimaal opgeladen worden gehouden, kunnen er vaak de oorzaak van zijn dat het stroomsysteem uitvalt. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, moet de uitlaat van de machine worden gecontroleerd om lekken te voorkomen. Hoewel een generator in het algemeen moet worden schoongemaakt en regelmatig moet worden gebruikt om de smering op peil te houden, komen er nog vele kleinere taken bij het algemene onderhoud van dieselgeneratoren.

Bij mobiele batterijen is het onderhoud minimaal omdat er geen mechanische en bewegende onderdelen zijn. Regelmatige controles zijn niet de regel, maar de uitzondering. Het onderdeel van een mobiele batterij dat wellicht meer aandacht nodig heeft, is normaal gesproken de airconditioning of, indien aanwezig, ook het vloeistofkoelsysteem. Bovendien zijn er via het bewakingssysteem op afstand meldingen beschikbaar van eventuele ongebruikelijke activiteiten en waarden om eventuele problemen te voorkomen. Er moet echter ook worden erkend dat de softwarecomponent van de accu een probleem kan vormen, omdat softwarestoringen tot problemen kunnen leiden. Bij een accu is men afhankelijk van de werking van de computer en de software in plaats van afhankelijk te zijn van de mechanische onderdelen van een machine. Hoewel er dus problemen kunnen optreden met mobiele batterijen, zoals een afnemend aantal laadcycli na jarenlang gebruik, is er geen regelmatig onderhoud nodig. Als je meer wilt weten over de verschillende onderdelen van een mobiele accu, lees dan onze blogpost over mobiele batterijen en hun werking.

Data

Bij stroomaggregaten is dit aspect sterk afhankelijk van het gebruikte type dieselgenerator. Sommige nieuwere dieselgeneratoren zijn uitgerust met software die verschillende datapunten registreert, zoals de belastingsgraad en het brandstofverbruik. In veel gevallen is er echter geen exacte data over elektriciteitspieken of real-time gegevens beschikbaar. Verschillende fabrikanten en servicebedrijven zullen in dit opzicht hun eigen aanbod hebben, maar in het algemeen is de aangeboden data momenteel geen standaardoptie.

De mobiele batterij bevat slimme functies zoals peak shaving, waarvoor meetgegevens nodig zijn. Deze gegevens kunnen dus voor verschillende doeleinden worden gebruikt en worden in verschillende systemen weergegeven. Deze inzichten, evenals de soorten gegevens, zullen verschillen naar gelang van de fabrikant en de software die in de batterij is geïmplementeerd. Bij wijze van voorbeeld bekijken we welke datamanagementsystemen Greener Power Solutions gebruikt en hoe die data door klanten kunnen worden gebruikt.

Powerplan

Powerplan is de planningssoftware van Greener Power Solutions, specifiek voor grote evenementen en festivals (in de toekomst mogelijk voor meer gevarieerde gebruikerscases). Voor het opzetten van een project is een nauwkeurig overzicht van de benodigde elektriciteit en de beschikbare elektriciteit van belang. Powerplan voorspelt het toekomstige energieverbruik en de meest efficiënte opstelling van stroomzones voor toekomstige evenementen. Dit kan op zijn beurt geld besparen wanneer kleinere dieselgeneratoren kunnen worden gehuurd, of wanneer de beschikbare netaansluiting voldoende blijkt te zijn voor de benodigde elektriciteit. Daarom zorgt Powerplan ervoor dat de optimale opstelling wordt gekozen voor het toekomstige project met behulp van historische gegevens en de verzamelde gegevens van meer dan 150 referentieprojecten.

Energy Management System (EMS)

Zodra de optimale opstelling is bepaald, wordt de mobiele batterij op locatie opgesteld. De mobiele batterij laadt op en ontlaadt elektriciteit. Dus, is de batterij het centrum van een smart grid, en de interne computer zorgt voor de coördinatie van alle energiebronnen, elektrische apparatuur en andere componenten, zoals oplaadstations. De data die door de mobiele batterij worden geregistreerd, worden dus door het EMS gebruikt om de stroomvoorziening te optimaliseren en de grootst mogelijke reductie van de CO2-uitstoot en het dieselverbruik te bereiken.

Greener Projects

Terwijl de mobiele batterij zelf de data gebruikt voor een optimaal gebruik van alle componenten van het slimme elektriciteitsnet, biedt Greener Power Solutions ook 24/7 real-time en historisch inzicht in de data op Greener Projects. Het online softwareplatform bevat bijvoorbeeld gegevens over de opgewekte stroom, het stroomverbruik en de laadstatus van batterijen. De gegevens worden weergegeven in de vorm van verschillende dashboards en door een integratie met een chatbot voor Telegram kunnen regelmatig updates worden ontvangen op de telefoon. Met deze softwareapplicatie kunnen klanten op de hoogte blijven van de status van het project en de prestaties analyseren.

Rapporten

Na elk project ontvangt de klant een kort rapport over de besparingen. Dit bevat normaal gesproken de opzet van het project, de bespaarde draaiuren, CO2, en stikstofuitstoot. Bovendien wordt inzicht gegeven in het dagelijkse energieverbruik. Deze rapporten dienen als vergelijking met een volledig op dieselgeneratoren draaiend project en geven dus een overzicht van hoe duurzaam de oplossing kan zijn. Zoals uitgelegd in onze laatste blogpost over dit onderwerp, kan het stand-byverbruik van dieselgeneratoren hoog en inefficiënt zijn, afhankelijk van de belasting van de generator tijdens de bedrijfsuren. Daarom kan de combinatie van een batterij met een aggregaat een grote besparing van draaiuren en dus brandstof opleveren wanneer ervoor wordt gezorgd dat de dieselgenerator alleen draait wanneer dat nodig is.

Al deze gegevens kunnen worden gebruikt voor toekomstige optimalisatie, maar ook om uitgebreide kennis te hebben van de energiezones, wat verplicht kan zijn om vergunningen te krijgen of om een schone energievoorziening aan te tonen.

Met de verschillende toepassingen van data uitgelegd, is het duidelijk dat data een belangrijke rol spelen om de klant de volledige controle te geven over zijn energiebevoorrading en -verbruik. Nu steeds meer bedrijven kiezen voor duurzame energie, zullen gegevensregistratie en -analyse in de toekomst naar verwachting alleen maar aan belang winnen.

Toepassingen

Wanneer er snel stroom nodig is en er geen andere energiebron beschikbaar is, worden dieselgeneratoren gebruikt. Dit kan zijn als back-up generator voor ziekenhuizen, commerciële bedrijven, productiebedrijven, datacenters en het elektriciteitsnet. Als primaire energiebron worden stroomaggregaten gebruikt op plaatsen waar geen aansluiting op het elektriciteitsnet of andere energiebronnen beschikbaar zijn. Dit kan het geval zijn voor festivals, bouwprojecten, olie- en gasexploratie en mijnbouw. De lage volatiliteit en dus de hoge veiligheid van dieselgeneratoren in combinatie met hun compacte en draagbare formaat vormen een geschikte energiebron voor vele soorten markten.

Met mobiele batterijen zijn evenzo veel verschillende gebruikersgevallen mogelijk. Enkele toepassingsgebieden voor mobiele batterijen zijn:

  • Stille energie: Het geluidsniveau op bouwterreinen kan gemakkelijk een gezond niveau overschrijden. Met een accu is dit geen probleem, en kan geluidsoverlast voor alle deelnemende partijen, en ook voor omwonenden, worden voorkomen.
  • Schone energie zonder uitstoot: Vooral bij evenementen, bouwplaatsen midden in de stad of andere gebruikersgevallen, die impact kunnen hebben op bewoners, klanten en gasten, kunnen mobiele batterijen een passende oplossing zijn. Emissies worden voorkomen en daardoor hangt er geen dieselgeur in de lucht.
  • Peakshaving: Het benutten van stroom is het grootste voordeel van mobiele batterijen. Een batterij kan worden gebruikt als buffer om de beschikbare energie op te laden wanneer deze wordt opgewekt en vrij te geven wanneer er vraag naar is. Zo kan een kleine netaansluiting in sommige gevallen voldoende zijn om energie te leveren voor een evenement, wanneer een accu aan peak shaving doet.
  • Congestiebeheersing: In dit geval kan de batterij helpen om een stroomzone of een deel van het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen. Een buurt die bijvoorbeeld ’s avonds te kampen heeft met stroomuitval wanneer alle bewoners hun elektrische auto’s gaan opladen, kan een accu gebruiken als oplossing om extra stroom te leveren voor deze pieken wanneer dat nodig is.
  • Combinatie met laadstations voor elektrische voertuigen (EV): Omdat een mobiele batterij veel vermogen kan leveren, is een combinatie met AC en DC laders mogelijk. Vooral voor evenementen zonder netaansluiting of als tijdelijke netversterking kunnen batterijen voordelig zijn. Bovendien worden EV-laders gebruikt met het oog op duurzaamheid, en daarom past een schone-energiebatterij goed in dit gebruikersgeval.
  • FCR/aFRR-diensten: De mobiele batterijen kunnen worden gebruikt voor netbalanceringsdiensten als Frequency Containment Reserves (FCR). Dit is vergelijkbaar met congestiebeheersing, maar dan op grotere schaal, namelijk het hele elektriciteitsnet. In het geval van Greener batterijen worden zij getest voor het bieden van FCR (R1) en aFRR (R2). Daartoe moeten zij in staat zijn het net in evenwicht te houden binnen respectievelijk maximaal 30 seconden en maximaal vijf minuten. Netonevenwichtigheden kunnen dus met behulp van deze technologie worden weggewerkt.
  • Verbetering van de stroomkwaliteit: Door gebruik te maken van een batterij kan de stroomkwaliteit worden geoptimaliseerd. Als gevolg van een lage vermogensfactor en grote hoeveelheden reactief vermogen kan de stroomkwaliteit laag en inefficiënt zijn. Dit reactief vermogen kan zowel inductief als capacitief zijn, afhankelijk van de vraag of de belasting negatief of positief is. Met behulp van de bijgeleverde omvormer kan de batterij ervoor zorgen dat de stroomkwaliteit tijdens de omzetting wordt verhoogd en tot een hoge actieve belasting leidt.

Batterijen kunnen ook worden aangesloten op één of meerdere energiebronnen. Bovendien kunnen meerdere accu’s in combinatie worden gebruikt voor verschillende taken of als back-up optie.

Toepassingen in combinatie met duurzame energie

Voor duurzame energie is een dieselgenerator van minder belang, omdat een generator al energie opwekt. Wel kan hij in sommige gevallen van pas komen als back-up generator. Dit komt doordat duurzame energie afhankelijk is van externe factoren, zoals de zon of de wind en dus niet perfect voorspelbaar is.

Het World Economic Forum heeft energieopslag aangekondigd als een sleutelfactor voor het gebruik van duurzame energie. Batterijen zijn daarom een van de belangrijke technologieën om dat doel van uitbreiding van energieopslag te bereiken (Masterson, 2021)[1].

In het algemeen kan een batterij worden gebruikt om de opgewekte energie op te slaan en op een later tijdstip weer vrij te geven. Deze technologie helpt om de elektriciteitspieken af te vlakken en overbrugt op haar beurt eventuele elektriciteitsdips in tijden van lage energieopwekking. Een mobiele accu is daarom uitermate geschikt voor een combinatie met duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines. Met accu’s als energieopslag kan, wanneer nodig, in de elektriciteitsvraag worden voorzien met duurzaam opgewekte energie. Dit is vooral van belang voor zonne- en windenergie, die sterk kunnen fluctueren gedurende de dag en het jaar (Katz, 2020)[2].

Gebruiksgemak

Een dieselaggregaat draaiend houden, als hij eenmaal is opgestart, is eenvoudig. Als de aanvoer van dieselbrandstof verzekerd is, zou er geen probleem mogen zijn. En bij de meeste dieselaggregaten bevat het bedieningspaneel basisgebruikersopties, zoals een aan- en uitknop. Vaak zijn een manuele en automatische modus opgenomen en kan basisinformatie over de gemeten uitgangsstroom en -spanning beschikbaar zijn. Bij nieuwere dieselaggregaten kan een optie beschikbaar zijn om de motor op afstand aan en uit te zetten, waarvoor een verbinding met Wi-Fi nodig is.

Ook het gebruik van een mobiele batterij is in het algemeen eenvoudig en verschilt uiteraard naargelang het type accu en het merk. Door vooraf bepaalde systeemmodi te kiezen, zoals “peakshaving”, “stand-by” of “buffer”, regelt de accu automatisch de input en output. In het geval van Greener Power Solutions wordt een tablet met een Human-Machine-Interface (HMI) meegeleverd, zodat de bediening van de batterij ter plaatse eenvoudig is. Deze HMI bevat ook basisinformatie over de input, output en laadstatus om de gebruiker een overzicht te geven. Terwijl de HMI zorgt voor controle ter plaatse, kan je via een integratie met de messenger Telegram op afstand commando’s geven aan de batterij. Commando’s kunnen ook worden gegeven via het Greener Projects platform.

We hopen je met deze blogpost geïnspireerd te hebben om op een andere manier over je energievoorziening na te denken. Hoewel het gemakkelijk is om te kijken naar monetaire besparingen of de werkelijk zichtbare uitstoot van een product, moet je bij het kiezen van energievoorziening (of iets anders wat dat betreft) met veel meer aspecten rekening houden. Alle producten en oplossingen hebben hun voor- en nadelen, dus is het des te belangrijker dat je goed geïnformeerd bent als je een keuze maakt, wil het de juiste zijn.

Vond je deze blogpost interessant, maar zou je willen dat hij langer was? Lees dan onze eerste blog post over dit onderwerp, die vijf cruciale verschillen tussen dieselaggregaten en mobiele batterijen introduceert waarvan je op de hoogte moet zijn.

Informatiebronnen:

[1] Link naar het artikel: https://www.weforum.org/agenda/2021/04/renewable-energy-storage-pumped-batteries-thermal-mechanical/

[2] Link naar het artikel: https://e360.yale.edu/features/in-boost-for-renewables-grid-scale-battery-storage-is-on-the-rise

Infogaphic over meer verschillen van dieselaggregaten en mobiele batterijen